manar

Macet, qentë, lepujt, derrat gjah dhe hamsters: ata të gjithë numërojnë në mesin e miqve më të njohura të kafshëve të njeriut. Rreth 30 miliona kafshë shtëpiake jetojnë në familjet e Gjermanisë - vetëm Rusia ka më shumë kafshë shtëpiake brenda Evropës. Shpesh, lidhja me kafshën është aq e fortë saqë shihet si një anëtar i familjes ose madje si një fëmijë. Industria është përshtatur me këtë dhe i ofron katërvjeçarëve tanë të dashur produkte tani, të cilat po i afrohen gjithnjë e më shumë standardeve të cilësisë njerëzore.