financimi tullumbace

0
1170

Çfarë është financimi i tullumbaceve?

Në rastin e një baloni ju gjithmonë mund të mbani mend se gjithmonë paguani si klient. Ju do të keni parë këtë lloj financimi tashmë një herë. Shitësit e makinave ofrojnë klientëve të tyre norma mujore shumë të favorshme, një normë depozite dhe një normë përfundimtare, e cila zakonisht është shumë e shtrenjtë. Ky kurs i madh i mbylljes është pika kthyese e financimi tullumbace, sepse këtu klienti zakonisht nuk e di saktësisht se çfarë po ndodh. Merrni në konsideratë çdo lloj financimi pikërisht ne duke kërkuar alternativa. Financimi i tullumbaceve gjithashtu nuk është shënuar si i tillë, por ju si konsumatorë ju kërkohet kur zgjidhni një hua me kredi, atë që vërtet krahasoni dhe sa larg jeni të mashtruar.

Kredia me këste ku paguani për të pa e kuptuar atë

Popullariteti i kredisë së tullumbaceve është padyshim e mirë. Kjo nuk ka të bëjë me kushtet e favorshme, por me faktin se në kushte të caktuara nuk faturohet më shumë dhe konsumatori shpesh është i mbingarkuar. Bëhet fjalë për financimin e tullumbaceve dhe blerjen e mallrave të konsumit me çmim të lartë. Pyetja e parë është më së shumti se si mund ta arrij qëllimin dhe kush kërkon çdo ofertë në shtëpinë e makinave? Sot do të ishte shumë e thjeshtë, falë telefonit të mençur dhe lidhjes me internetin, dhe kjo shpjegon efektin psikologjik të një financimi me balona. Çdo gjë duket shumë e mirë, këstet mujore të vogla, pagesa poshtë që zakonisht është në formën e një automjeti të përdorur në shkëmbimin pjesë dhe pastaj norma përfundimtare, e cila është vetëm larg në të ardhmen për financimin e balonave. Kjo përshkruan faktorët e suksesit të një kredie me balona. Megjithatë, ato janë më të mençura dhe llogarisin, sepse norma përfundimtare e kredisë së tullumbaceve paguhet gjatë gjithë afatit të kredisë së makinës. Kjo e bën normën aq të shtrenjtë dhe kjo e bën financimin e të gjithë tullumbaceve të shtrenjta. Pra, kushtojini vëmendje kredive që kanë një normë përfundimtare të mbylljes dhe kjo është financimi i këtyre tullumbaceve. Ju do të gjeni këtë lloj financimi jo vetëm në shitjet e makinave, sepse disa banka kanë specializuar në këtë financim. Këtu ka shumë para për të fituar dhe sidomos me norma interesi shumë të ulëta, duhet të përdorni krahasime dhe të përdorni financimin e balonave vetëm në raste të jashtëzakonshme. Kreditë me këste me norma normale duken të shtrenjta, por në përgjithësi janë më të lira në krahasim. Ju kurseni disa qindra euro me një financim normal dhe gjithashtu banka juaj do t'ju financojë makinën e re me çmim të ulët. Gjithashtu mendoni për humbjen e vlerës dhe këto janë faktorët që do të shkaktojnë që kreditë e tullumbaceve të jenë shumë të përdorura nga konsumatorët. Sidomos në kohët e normave të ulëta të interesit, shumë konsumatorë thjesht nuk presin që të mbyllin dhe pa një kontroll të mëtejshëm një kredi baloni.

Financimi i tullumbaceve dhe vendimi individual

Ka kredi me normë të lartë mbylljeje në fund të gjithë periudhës me normat e interesit, të cilat i quan si kredi baloni. Ky përcaktim nuk është zyrtar, por ka të bëjë me një financim automatik ose një kredi konsumatore, e cila quhet financim i balonave në qarqe të specializuara. Normat mujore duken të favorshme, por ato janë të pagueshme edhe gjatë afatit, por norma përfundimtare është biznesi bazë në të cilin meritojnë këto banka. Këtu, i gjithë maturiteti është me interes dhe me shumën e kursit të mbylljes. Ju paguani më shumë dhe më shumë se kredia normale me këste nëse zgjidhni financimin e balonave. Kërkoni alternativa dhe kredia me këste e bankës suaj ka norma më të larta, por kushton më pak se një financim i balonave. Prandaj, gjithmonë mund të kërkoni alternativa për financimin e tullumbaceve. Të gjithë ju duhet të dini është se është një financim i balonave.

Ende nuk ka vota.
Ju lutem prisni ...