kontroll krediti

0
1230

Çfarë është një kontroll kredie?

Ekzaminimi i aftësisë kreditore ose dhënia e një kredie bëhet nëpërmjet një aksi kontroll krediti çarë dhe regjistruar. Nëse ju merrni një hua vetë ose aplikoni për një hua, atëherë ky është rasti. Përshtatshmëria kreditore e shteteve, kompanive dhe ju si një person, gjithmonë shqyrtohet kur aplikoni për një kredi. Ju si një konsumator vështirë se do të vëreni ndonjë gjë nga ky provim, por ju do të përballeni në mënyrë të pashmangshme me një shqyrtim të tillë të aftësisë kreditore për një hua me këtë temë. Sa cashable jeni ju dhe sa i sigurt duket se po e ktheni këtë hua për ju? Kjo është tema që fshihet pas këtij koncepti.

Normat e interesit për një kredi ndikohen nga kontrolli i aftësisë kreditore

Ofertat e huasë dhe ofertat korresponduese të normës së interesit të një banke ndikohen nga kontrolli i kredisë. Oferta të përgjithshme ofrojnë një shembull të këtij testi si një udhëzues për përcaktimin e normave të interesit. Rreziku i kreditimit përcaktohet këtu. Nëse përfaqësoni një rrezik të ulët si huamarrës si klient, do të merrni afate të përmirësuara për këtë kredi. Siç është përmendur tashmë, megjithatë, normat fikse të interesit të një banke përcaktohen gjithashtu nga kontrolli përkatës i kreditit. Edhe më e rëndësishme se efekti i normës së interesit është dhënia e huasë. Këtu është qartë ky provë bazë për vendimin. Bankat përdorin zyra të kreditit, të tilla si të dhënat nga Schufa ose të dhënat në Creditreform. Banka kontrollon të dhënat e ruajtura rreth jush në Schufa, nëse ka ndonjë arsye për prishjen e shlyerjes dhe rrezikun e pritur. Nga ana tjetër, një vlerësim individual kryhet për ju gjatë kontrollit të kredisë. Kjo përfshin të dhëna të tilla si vendi i banimit dhe data e lindjes tuaj Natyrisht pasuritë tuaja të tjera do të përfshihen në këtë vlerësim të kredisë dhe të ardhurat tuaja do të përfshihen në këtë shifër. Kjo pikë mund të çojë në surpriza dhe në rastin negativ ju do të merrni vetëm normën bazë të interesit si ofertë e interesit të përgjithshëm.

Faktet që ndikojnë në kontrollin e kredisë në detaje

Detyrat e papaguara të drejtpërdrejta dhe një faturë telefonike me pagesë të paguar me vonesë mund të ju ndihmojnë me kontrollin e kredisë për një kredi tashmë bëhet një dënim. Të gjitha këto të dhëna, si vendbanimi juaj dhe madje edhe rruga ku jetoni, mund të jenë shumë të rëndësishme për një aplikim për kredi. Bankat mbështeten në këtë rezultat që është vështirë të vërehet në detaje për ju. Por të gjithë ky informacion është statistikisht i rëndësishëm. Bankat përdorin sistemin e saj, që quhet Basel 4. Këtu, raporti i kapitalit të huamarrësit dhe të dhëna të tjera të rëndësishme llogariten në detaje. Banka përdor këtë informacion dhe të dhënat nga zyrat e kreditit. Për ta ilustruar këtë është një shembull, sepse nëse je zyrtar, ke një rezultat më të lartë dhe më të mirë, si një punëtor i kualifikuar në ekonominë e lirë. Individët që sigurohen përkundër të ardhurave të mira zakonisht klasifikohen nga bankat për sa i përket aftësisë së tyre të kreditit. Kjo ka të bëjë me barrën personale të të ardhurave, pasi bankat përdorin të dhëna të përgjithshme statistikore për vlerësimin e këtij testi. Kontrolli i kredisë shtrihet edhe në mjedisin tuaj personal. Për shembull, çështja e vendbanimit dhe mosmarrëveshjet e pagesave që ndodhin në lagjen tuaj mund të kenë një ndikim të rëndësishëm negativ në kërkesën tuaj për kredi. Testi i aftësisë kreditore është pranuar pjesërisht si i pakuptueshëm nga shumë konsumatorë, por rregullat përgjithësisht janë të detyrueshme në vlerësimin e kredisë dhe ekzistojnë gjithashtu përjashtime.

Lidhje të ngjashme

Rating: 4.0/ 5. Nga votimi 1.
Ju lutem prisni ...