kujtesë

0
1292

Çfarë është një kujtesë

Një kujtesë është bërë nga një kreditor i një debitori. Parakusht për këtë është dhënë nëse një debitor i detyrohet një sendi, një vlere të luajtshme ose një vlere financiare për një kreditor. Kujtesa është pjesë e hapit të parë të mbledhjes së një kërkese. Megjithatë, në të drejtën civile, termi përdoret gjithashtu për të hequr një gjë.

Kujtoni në fushën e kredisë

Kushdo që pranon një kredi merr përsipër të përmbushë afatet dhe këstet mujore. Në mungesë të një afati të vetëm ose të kursit, huadhënësi do të lëshojë një paralajmërim të parë për huamarrësin. Ky i fundit kërkohet të pajtohet me kushtet e dakorduara sipas kontratës brenda afatit kohor. Ky është një kujtesë e parë nga partneri kontraktues - institucioni i kreditit. Në total, banka nuk dërgon më shumë se tre lajmërime para fillimit të përmbarimit. Si rezultat, marrëveshja e kredisë ndërpritet në mënyrë të njëanshme nga huadhënësi. Për më tepër, kërkesa e mbetur është për shkak në një shumë. Huamarrësit e zhvlerësuar duhet ta marrin këtë veprim seriozisht dhe të reagojnë menjëherë.

Kujtoni në kontabilitet

Kur të blini mallra, do të jepet një faturë, nëse kjo nuk paguhet menjëherë gjatë porosisë me anë të një karte krediti ose një tjetër opsion pagese. Fatura mbërrin në internet përmes postës elektronike ose me dërgesën tek klienti. Kjo duhet të vendosë faturën brenda një periudhe të caktuar, mesatarisht 14 ditë. Nëse klienti është fajtor ndaj shitësit, debitori duhet të kontaktojë me kreditorin me një kujtesë. Ky i fundit kujton me shkrim se shuma e kërkuar është ende e hapur dhe kërkon kompensim. Nëse nuk ka reagim të mëtejshëm nga debitori, një maksimum prej dy lajmërimeve të mëtejshme ndiqen nga një kërkesë për pagesë.

Në fund, shumica e shitësve nuk kthehen domosdoshmërisht tek avokati për të vazhduar mbledhjen e borxheve. Transaksioni mund të bëhet më shpejt duke punuar me një zyrë grumbullimi. Si rregull, kompania e mbledhjes blen shumën që i detyrohet. Disavantazhi për kreditorin: Shuma e plotë e kërkesës nuk kompensohet. Përparësi për kreditorin: në vend të ankesave të gjata kundër debitorit, të paktën pjesa më e madhe e shumës së borxhit zgjidhet. Përkujtuesit e mëtejshëm dhe një procedurë kujtoj ligjore tani janë marrë nga agjencia e mbledhjes. Për debitorin akumulohen borxhet.

Kujtoni një mosveprim

Avokatët e specializuar në platformat e internetit kanë paralajmëruar përdoruesit e mosveprimit për vite me rradhë. Në veçanti, të ashtuquajturit ndarjen e skedarëve është fokusi. Shumë përdorues shkarkojnë programe të shtrenjta si lojëra ose video në internet. Kjo ende lëviz në Grauzone, sepse shkarkimi nuk krijon probleme, por kushtet kur shkarkohen. Duke shkarkuar, klienti është i përkushtuar që t'i ofrojë të dhënat në dispozicion të tjerëve për shkarkim. Kjo është e ndaluar nga e drejta e autorit dhe çon në paralajmërim.

Avokati specialist ankohet për mosveprimin dhe përdorimin e ndarjes së skedarëve, në anën tjetër, vlen një sasi dërrmuese. Megjithatë, paralajmërimi nuk duhet gjithmonë të justifikohet, pasi që mbrojtësit e konsumatorëve theksojnë se ka shumë lajmërime të paautorizuara mbi këtë temë. Rekomandohet që të dërgoni një kujtesë për mosveprim me një shumë dërrmuese për një avokat specialist. Vetëm kur pasardhësi nënshkruan një shpjegim të palës kundërshtare se kjo konsiderohet si rrëfim i shkollës. Shumë avokatë që përfaqësojnë prodhuesit e mëdhenj të industrisë së filmit ushtrojnë presion mbi konsumatorët.

Sot është gjithashtu e zakonshme që një paralajmërim të dërgohet si spam në kutinë postare të postës elektronike. Kryesisht, kjo është softuer me qëllim të keq dhe kujtesa themelore ka për qëllim të nxisë mbajtësit e llogarisë për të hapur e-mail.

Ende nuk ka vota.
Ju lutem prisni ...